Приватност

политика

Во согласност со законот бр. 18/2018 Кол. за заштита на личните податоци и за изменување и дополнување на одредени акти (во натамошниот текст „Закон за заштита на личните податоци“) и во согласност со регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот за заштита на поединци во врска со обработка на лични податоци и за слободно движење на такви податоци Директива 95/46 / ЕЗ со која се укинува Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR)

S-Case s.r.o.

Štefana Králika 7066/1A 841 07 Bratislava

Business ID: 52573699
Tax ID: 2121083074
VAT reg. no. SK2121083074

Business register of County court,
Bratislava I,
Folder: num. 140099/B

 

Овој документ содржи информации за тоа како компанијата

(во натамошниот текст „Оператор“), може да обработува (т.е. стекнува, евидентира, чува и обезбедува) лични податоци добиени од корисници на веб-страницата www.scase.io (во натамошниот текст „веб-страница“).

Одговорното лице на Операторот за обработка на лични податоци на корисници на веб-страници може да се контактира преку е-пошта на support@m.scase.io.

Операторот е цврсто посветен на заштита на приватноста на корисниците на Интернет и промовирање на довербата на корисниците на Интернет. Поради оваа причина, Операторот постојано проценува нови начини за заштита на приватноста на корисниците во мрежното опкружување.

Целта на оваа информација за обработка и заштита на лични податоци е да им обезбеди на корисниците јасен и разбирлив преглед на наменетата обработка на нивните лични податоци добиени од операторот преку веб-страницата. Текстот подолу опишува како Операторот ги добива личните податоци на корисниците и како се справува со нив откако ќе се добијат.

Кои лични податоци ги обработуваме и

како ги добиваме?

Лични информации што ни ги доставувате

Ако имате на пр. ако нарачате стоки или услуги, потребни ни се податоци од вас, кои се означени како задолжителни во процесот на нарачка (ова е главно вашето име и презиме, адреса за испорака). Ако ги немавме овие информации, не ќе можевме правилно да ви ги доставиме стоките. Понатаму, заради продажба на стоки или услуги, потребна ни е вашата е-пошта, на која ви испраќаме потврда и други информации во врска со вашата нарачка, копија од условите, постапката за приговор и образецот за повлекување од договорот.

Кога нарачувате стоки или услуги, можете да пополните и факултативни податоци. Овие ни помагаат подобро и поефикасно да го исполниме склучениот договор. Доброволно ни доставувате факултативни информации.

Ако контактирате со нас преку телефон или ни напишете порака, ние исто така ќе ги обработиме вашите лични податоци наведени во оваа комуникација.

Со пополнување на изборни податоци во вашиот кориснички профил, ќе нè известите и за вашите други лични податоци, како што се често користените адреси за испорака.

Лични информации на трети страни што ни ги доставувате

Доколку ни дадете лични податоци на трети лица, ваша одговорност е да го известите засегнатото лице и да добиете нивна согласност за овие услови за заштита на личните податоци.

Лични податоци што ги обработуваме автоматски

Кога ја посетувате нашата веб-страница, може да собереме одредени информации за вас, како што се IP адреса, датум и време на пристап до нашата веб-страница, информации за вашиот интернет прелистувач, оперативен систем или поставки за јазик. Ние исто така може да обработиме информации за вашето однесување на нашата веб-страница, т.е. на пр. кои линкови ги посетувате на нашата веб-страница и кои добра ви се прикажуваат. Сепак, информациите за вашето однесување на веб-страницата се анонимни поради максимална приватност и затоа не можеме да ги доделиме на одреден корисник, т.е. на одредена личност.

Ако пристапите на нашата веб-страница од мобилен телефон или сличен уред, ние исто така може да процесираме информации за вашиот мобилен уред.

Формулари за контакт
На веб-страницата, исто така, ги добиваме информациите што ни ги давате во рамките на образецот за контакт во делот Контакт (https://www.scase.io/contact) и формата при креирање сметка на веб-страницата. Главно е име, презиме, адреса за е-пошта или телефонски број, респект. Вашите други лични податоци, кои се неопходни за целите на комуникација помеѓу вас и операторот, т.е. со цел да одговорите на вашите прашања, рел. решенија за вашите барања. При пополнување на образецот за контакт, му давате согласност на Операторот за обработка на вашите лични податоци наведени во образецот за контакт за горенаведената намена. Доколку оваа согласност не биде доделена, операторот не може да ги обработува вашите лични податоци и затоа дури и не одговара на вашите прашања или не ги решава вашите барања.

Колачиња
Исто така, автоматски ги обработуваме колачињата. Повеќе информации на крајот од оваа страница и тука: https://www.scase.io/cookies/

Зошто ги собираме и обработуваме вашите

лични податоци

Ние ги обработуваме вашите лични податоци од следниве причини


Грижа за клиенти: ако контактирате со прашање / проблем, ние мора да ги обработиме вашите податоци за да одговориме / решиме. Во некои случаи, личните податоци може да бидат пренесени и на трети лица.

Корисничка сметка: благодарение на личните податоци што ни ги доставувате во вашиот кориснички профил, ќе ви бидат достапни корисни функции (на пр. Доколку го дадете вашиот телефонски број, можеме лесно да ве информираме кога нарачката ќе биде готова). Податоците што ги внесувате може да ги промените во секое време, со исклучок на е-поштата, која се користи за пристап до вашата корисничка сметка.

Маркетинг преку е-пошта: ви испраќаме деловни известувања по е-пошта врз основа на ваша согласност. Можете лесно да се откажете од приемот на деловни соопштенија со користење на нашата форма за контакт.

Подобрување на нашите услуги: користејќи историја на нарачки и однесување на интернет, можеме да понудиме порелевантни понуди за други стоки, на пр. додатоци за купени производи. На одредени места, ние прикажуваме производи што се директно за вас и одговараат на вашите интереси. За да ги оптимизираме елементите на мрежата, можеме да користиме и алатки за тестирање на разни варијанти (т.н. тестирање на А / Б), Google Analytics, Facebook Analytics итн.

Ние ги користиме личните податоци содржани во коментарите додадени на веб-страницата заедно со самите коментари преку нивното објавување на веб-страницата за да ја збогатиме содржината на веб-страницата и да ги претставиме односите на јавноста и клиентите со нашите производи и услуги.

Извршување на правата и правните побарувања и контрола на јавните органи: Ние исто така може да ги обработиме вашите лични податоци затоа што ни требаат за да ги остварат нашите права и правни побарувања (на пр. Во случај да имате неизвесно побарување против нас)

Ние исто така може да ги обработиме вашите лични податоци затоа што ни се потребни заради проверки извршени од јавни органи и од други сериозни причини.
Врз основа на која правна основа ги обработуваме вашите лични податоци

Изведба и заклучок на

договорот

Потребен ни е голем дел од вашите лични податоци за да можеме да склучиме купување или друг договор со вас во врска со стоката што сакате да ја купите од нас. Веднаш штом ќе се склучи договорот, ние ги обработуваме вашите лични податоци со цел правилно да ви ги доставиме купените производи. Врз основа на овој правен наслов, ние главно обработуваме податоци за фактурирање и испорака.

Легитимен

интереси

Заради испраќање деловни известувања (е-пошта за маркетинг), ние ги обработуваме вашите лични податоци врз основа на ваша согласност. Ако не ни дадете ваша согласност и вие сте наш клиент, можеме да ви испратиме деловни известувања без ваша согласност. Во секој случај, можете едноставно да забраните ваква маркетинг комуникација од наша страна со користење на образецот за контакт.

На кого ви ја обезбедуваме вашата

лични податоци

Вашите лични податоци, кои ги обработуваме во врска со работењето на веб-страницата, може да бидат обработени во прилог на Операторот од страна на следниве приматели:

 • законски застапник на операторот;
 • јавни власти;
 • субјекти на кои Операторот со закон е должен да им обезбеди. лични податоци;
 • други лица кои обработуваат лични податоци за и во име на операторот врз основа на договор за обработка на лични податоци.

Колку долго ги обработуваме вашите лични податоци

Обработката на лични податоци врз основа на согласност е можна само за време на периодот за кој е дадена согласност. Во случај на обработка на лични податоци за кои е дадена согласност, вашите лични податоци ќе бидат обработени за потребниот временски период или сè додека таквата согласност не се одземе, но за најмногу 5 години.

Ние ќе ги обработуваме вашите податоци за целото времетраење на договорниот однос меѓу нас.

Вие се согласувате на обработката на личните податоци содржани во коментарот со додавање коментар на веб-страницата за целиот период од објавувањето на коментарот на веб-страницата до откажувањето на самата веб-страница.

Вие давате согласност за обработка на лични податоци што ни ги давате во рамките на образецот за контакт за периодот до обработката на вашето барање / одговор на вашето прашање.

По соодветниот период, личните податоци ќе бидат избришани доколку нивното складирање не е потребно во согласност со релевантното законодавство на Република Словачка. Како засегната личност, имате право во секое време да ја повлечете вашата согласност.

Забележете дека сите лични податоци што се неопходни за правилно обезбедување на услуги, соодветно. за да ги исполниме сите наши обврски, без оглед дали овие обврски произлегуваат од договор помеѓу нас или од општо обврзувачки правни прописи, ние мора да обработиме, без оглед на вашата согласност, за периодот определен од и во согласност со соодветните законски прописи.

Безбедност на

лични податоци

Вашите лични податоци се безбедни кај нас. Со цел да спречиме неовластен пристап и злоупотреба на вашите лични податоци, воспоставивме соодветни технички мерки.

 

Лични податоци на лица

на возраст под 16 години

Нашата веб-страница не е наменета за деца под 16-годишна возраст. Лице на возраст под 16 години може да ја користи нашата онлајн продавница само со согласност на неговиот или нејзиниот законски застапник (родител или старател).
Кои права ги имате над вашите лични податоци

Во согласност со важечкиот закон, вие, како засегнато лице, имате право да побарате информации за методите за обработка на вашите лични податоци, за методите за ракување со овие податоци, како и за другите права наведени подолу. Вашето барање ќе биде обработено веднаш по неговото соодветно доставување до Компанијата или до назначениот координатор за заштита на податоците. Во некои случаи, кога законски се бара да ги обработуваме вашите податоци на начин на кој го правиме тоа, ние мора да одбиеме да ги почитуваме вашите барања, но во тој случај ќе ви ги дадеме нашите причини

Право на пристап до

лични податоци

имате право да побарате пристап до вашите лични податоци. Ова ги вклучува особено следниве информации:

 • цели за обработка – зошто ги имаме вашите лични податоци
 • категории на лични податоци – кои категории на податоци ги имаме
 • што правиме со вашите лични податоци
 • кој има пристап до вашите лични податоци (и каде се наоѓаат)
 • каде што може да се пренесат вашите лични податоци
 • колку долго ги чуваме вашите лични податоци
 • ако не сте ги доставиле вашите лични информации директно до нас, како што ги добивме
 • во врска со вашите права согласно важечките закони и информации
 • во врска со можноста да се ограничи обработката
 • ако ги користиме вашите лични информации на кој било автоматски
  донесување одлуки и како го правиме тоа.

ИСПРАВКА НА ВАШИОТ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Според важечката законска регулатива, имате право да ги коригирате вашите лични податоци што ги споделувате со нас.

БРИШЕЕ НА

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ако повеќе не сакате да комуницирате со нас или не сакате да ги имаме вашите лични податоци, имате право да побарате од нас да ги избришеме сите ваши лични податоци од нашите системи. Имајте предвид, сепак, дека може да има законски обврски што мора да ги почитуваме и ќе не принудат да ги отфрлиме вашите тврдења. Понатаму, во согласност со важечкиот закон, ние исто така ќе ги избришеме (и ќе обезбедиме бришење од страна на процесорите што им ги доверуваме) вашите лични податоци ако ја одземете вашата согласност за обработка на податоците што претходно ни ги дадовте.

ПОВЛЕКУВАЕ НА

СОГЛАСНОСТ

Можете да ја одземете согласноста за обработка на лични податоци што ни ги дадовте во кое било време, без да наведете причина. Во овој случај, освен ако нема друга правна основа за понатамошна обработка, ние ќе ги избришеме вашите лични податоци без непотребно одложување. Повлекувањето согласност не влијае на законитоста на обработката на лични податоци врз основа на согласност пред нејзиното одземање. Можете да ја одземете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци од Операторот во секое време преку е-пошта дo support@m.scase.io

ПРЕНОС НА ВАШИОТ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Можете да ја одземете согласноста за обработка на лични податоци што ни ги дадовте во кое било време, без да наведете причина. Во овој случај, освен ако нема друга правна основа за понатамошна обработка, ние ќе ги избришеме вашите лични податоци без непотребно одложување. Повлекувањето согласност не влијае на законитоста на обработката на лични податоци врз основа на согласност пред нејзиното одземање. Можете да ја одземете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци од Операторот во секое време преку е-пошта дo support@m.scase.io

Имате право да набавите копија од вашите лични податоци за трансфер во друга компанија.

ПРАВО НА

приговор

Во случај да ги обработиме вашите лични податоци врз основа на наш легитимен интерес, имате право да се спротивставувате на таквата обработка во кое било време од причини што се однесуваат на вашата специфична ситуација. Во таков случај, освен ако нашите легитимни причини за обработка не ги надминуваат вашите интереси, права и слободи или доколку не се покаже дека таквите податоци се неопходни за утврдување, спроведување и одбрана на нашите правни побарувања, ние нема понатаму да ги обработуваме овие податоци и без избришете ги без непотребно одложување.

ОГРАНИЧУВАЈТЕ КАКО КОИ ГО КОРИСТИМЕ И ОБРАЗОВАМЕ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вие исто така имате право да ни кажете да престанеме да ги користиме вашите лични информации на специфичен начин (на пример, не сакате да ве профилираме од маркетинг причини или да ви испраќаме маркетинг пораки).

COMPалба од заштитата на личните податоци

КАНЦЕЛАРИЈА НА СЛОВАКСКА РЕПУБЛИКА

Имате право да поднесете жалба во врска со обработката на вашите лични податоци извршени од наша страна до Канцеларијата за заштита на личните податоци на Република Словачка, Hraničná 4826/12, 820 07 Братислава 27. Веб-страница на Канцеларијата www.dataprotection.gov. СК Сепак, ќе цениме ако прво решите какви било проблеми со нас и убедени сме дека заедно ќе најдеме решение.
Ваши прашања во врска со оваа информација за обработка и заштита на лични податоци

Доколку имате какви било прашања во врска со оваа информација и Политиката за приватност, слободно контактирајте не на support@m.scase.io

Изјава за обработка на податоци од мрежно опкружување и колачиња

ШТО Е ВАНО ЗА ДА ЗНАЕТЕ

КОЛАЧИ?

Во согласност со законот бр. 351/2011 за електронски комуникации, ве известуваме дека нашата веб-страница www.scase.io користи колачиња.

Со цел да обезбедиме правилно функционирање на оваа веб-страница, ние понекогаш зачувуваме мали датотеки со податоци на вашиот уред, т.н. колаче. Ова е вообичаена практика за повеќето големи веб-страници.

Колаче е мала текстуална датотека што веб-страницата ја зачувува на вашиот компјутер или мобилен уред кога ја прелистувате. Со оваа датотека, веб-страницата ги следи вашите чекори и преференции (како најава, јазик, големина на фонт и други поставки за приказ) за одреден временски период, така што не мора повторно да ги внесувате следниот пат кога ќе ја посетите или прелистајте ја страницата.

КОРИСТЕЕ НА ТРЕТА СТРАНА

УСЛУГИ

Овие веб-страници користат колачиња за запомнување на корисничките поставки, за подобро прилагодување на рекламите според интересите на посетителите и за потребната функционалност на веб-страницата.

Веб-страниците исто така можат да користат колачиња од трети страни, на пример, за да прикажат релевантно рекламирање на посетителот. Користејќи даватели на услуги за аналитика од трети страни кога ја посетуваме нашата страница, собираме одредени податоци што ни помагаат да анализираме како посетителите се движат на веб-страницата https://www.scase.io/

и генерирање комбинирана статистика за употребата на веб-страницата. Оваа информација вклучува особено IP адреса, географска локација на уредот, вид на прелистувач, јазик на прелистувачот, датум и време на вашето барање, време на вашите посети, прегледи на страници и врски до работи што ве интересираат и на кој ќе кликнете. Ние користиме колачиња, ознаки на пиксели, транспарентни GIF-слики или други слични алатки на нашите веб-страници или во е-пошта за да ни помогне да ги собереме и анализираме овие информации


Ние ги користиме информациите добиени од горенаведените постапки за да обезбедиме порелевантна содржина на нашата веб-страница, да ја измериме ефективноста на нашите реклами, да ги идентификуваме и корегираме проблемите и да го подобриме искуството на прелистување и целокупното искуство. Ние исто така може да ги користиме услугите на трета страна за да обезбедиме рекламирање преку Интернет во наше име – еден или повеќе даватели на услуги кои можат да соберат информации за вашите посети на нашата веб-страница преку употреба на пикселни ознаки, како и други слични е-технологии со цел да доставете насочено рекламирање.

ПРАВНИ

ОСНОВА

Ако е можно да се идентификува лице кое ја прелистува нашата веб-страница за време на снимањето, тоа ќе биде обработка на лични податоци. Оваа обработка генерално ја извршуваме врз правна основа на ваша согласност. Во однос на обработката на вашите податоци поврзани главно со следење на вашите активности и нивно оценување, тоа ќе биде правна основа – легитимен интерес на компанијата, односно наш интерес да ви понудиме најефективно поставување на услуги за време на вашата активност во врска со нашата компанија, вклучително и директно рекламирање.

Складирање

ПЕРИОД

Податоците поврзани со прелистување на нашата веб-страница се зачувуваат во зависност од поставките за вашите колачиња. Ние ги чуваме податоците што ги комбинираме со податоците од колачињата за времетраењето на вашата согласност или за времетраењето на договорниот однос помеѓу вас и нашата компанија, во спротивно тоа ќе бидат анонимни податоци.

Како да проверите

COOKIES

Можете да ги контролирате или бришете колачињата по ваша дискреција – видетe www.aboutcookies.org за детали. Може да ги исчистите сите колачиња зачувани на вашиот компјутер и да поставите повеќето прелистувачи за да спречите нивно зачувување. Меѓутоа, во овој случај, можеби ќе треба рачно да прилагодувате некои поставки секој пат кога ќе ја посетите веб-страницата, а некои услуги и карактеристики може да не работат.

КАКО ДА СЕ ОДБИВАТЕ КОРИСТЕЕТО НА

COOKIES

Употребата на колачиња може да се постави со помош на вашиот интернет прелистувач. Повеќето прелистувачи автоматски прифаќаат колачиња по дифолт.