Telehealth, budúcnosť zdravotníctva?

Telehealth,

budúcnosť zdravotníctva?

Spomínate si na Vašu poslednú návštevu lekára? Ako dlho Vám trvalo čakanie na termín? Ocitli ste v ambulancii s ďalšími pacientami? Koľkokrát do roka hľadáte svoju zdravotnú knihu? Stretávate sa s obavami o vašich rodičov či starých rodičov keď príde na pravidelné užívanie liekov? A čo vy, lekári, máte strach z fyzického kontaktu s infekčným pacientom?

Tieto a mnohé ďalšie otázky sú len zlomkom a vizitkou aktuálneho zdravotníckeho systému. Poďte sa však s nami pozrieť na nové tendencie, ktoré si svoje miesto už pomaly začínajú nachádzať.

„Telehealth možno definovať ako určité zjednodušenie systému poskytovania služieb súvisiacich so zdravím vrátane lekárskej starostlivosti, vzdelávania pacientov a starostlivosti prostredníctvom telekomunikačných a digitálnych technológií.

Videokonferencie, mobilné aplikácie pre zdravie, elektronický prenos údajov a vzdialené sledovanie pacientov sú príkladmi technológií používaných v telehealth.“
[1]

Elektronikou či modernými technológiami sme obklopenní na dennej báze. Taxi si privolávame jednoducho cez aplikáciu v mobile, na čítanie kníh nepotrebujeme ich viazané formy a na pocit v inej realite si zvykáme prostredníctvom okuliarí.

Vývoj a technológie idú vpred raketovou rýchlosťou a my v Scase ich chceme priniesť do každej domácnosti, ambulancie či nemocnice, kde môžu uľahčovať a predovšetkým zachraňovať životy.

Zdravie

v pohodlí domova

Aktuálne, podľa Európskeho kardiologického združenia, sú kardiovaskulárne ochorenia príčinou smrti až 45% obyvateľov Európy. [2]

Okrem toho je zdôrazňovaný manažment chronických, srdcových komplikácií, nakoľko až polovica diagnostikovaných pacientov prepustených do domácej liečby je do 6. mesiacov rehospitalizovaná. [3]

Kľúčovým prvkom na úspešné zvládanie chronických ochorení je tak telemonitoring, ktorý umožňuje pacientom konzultovať svoje ťažkosti priamo s lekárom, napríklad aj prostredníctvom telemedicínske platformy Scase.

Riešenie poskytuje pacientovi kompletný skríning vitálnych funkcií, prístup k množstvu informácií či výsledkom meraní, elektronickú registráciu, správu medikamentózy, zvyšuje tiež spoluúčasť pacienta na liečbe prostredníctvom automatických pripomienok na meranie alebo užívanie liekov, znižuje stres zo samotnej návševy ambulancie lekára a šetrí čas v podobe flexibility pracovného harmonogramu.

Dostupná,

prenosná & zdravotná diagnostika

Scase ponúka zdravotníckym pracovníkom pôsobiacim v klinikách, sociálnych a ošetrovateľských domovoch, mimovládnych organizáciaciách a terénnych programoch prenosné, kompatibilné, diagnostické zariadenie a najmä dostupné riešenie monitorovania a skríningu pacientov.

Zdravotnícky personál je tak schopný merať, digitálne zaznamenávať informácie o pacientovi, ľahko priradiť fotografiu k vzniknutým defektom a automaticky preniesť všetky údaje zo zariadenia do Scase počítačovej platformy. Do tej má prístup vrchná sestra alebo lekár, ktorí dokážu efektívne vyhodnocovať, sledovať a porovnávať namerané údaje a zdravotný stav klienta či pacienta v čase. Praktickí lekári alebo špecialisti tak majú priestor na ďiaľkové sledovanie celkového stavu pacientov a jeho zmien, včasnú diagnostiku odchýlok vitálnych funkcií či nastavenie liečby.

Výhody

Šetrenie času

Redukcia šírenia nákazy

Znižovanie nákladov na návštevu lekára

Nevýhody

Nevyhnutnosť internetového pripojenia

Potreba tréningu pre zdravotnícky personál

Posúdenie zdravotného stavu je limitované

Ako ukazujú čísla nedávneho výskumu, ktorý publikoval inštitút MDPI, až 89% pacientov je pripravených akceptovať telehealth ako vhodný ekvivalent fyzickej, lekárskej starostlivosti. [4]

A čo vy, tešíte sa na zdravotníctvo 21. storočia?

Máte otázku? Napíšte nám!

Napíšte Nám


  Referencie

  1. NEJM Catalyst. (2018, February 1). What Is Telehealth? Retrieved January 10, 2021, from https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.18.0268
  2. ESC. Fact sheets for Press. (2019). Retrieved January 10, 2021, from https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Fact-sheets
  3. Kruse, C., Soma, M., Pulluri, D., Nemali, N., & Brooks, M. (2017, February 1). The effectiveness of telemedicine in the management of chronic heart disease – a systematic review. Retrieved January 12, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5347273/#bibr4-2054270416681747
  4. Yu, J., Zhang, T., Liu, Z., Hatab, A. A., & Lan, J. (2020, January 6). Tripartite Data Analysis for Optimizing TelemedicineOperations: Evidence from Guizhou Provincein China. Retrieved January 12, 2021, from https://www.mdpi.com/1660-4601/17/1/375/pdf

  Comments are closed.