Cesta naprieč Afrikou, Keňa

Cesta naprieč Afrikou

KEŇA

Začiatok roka 2020 bol pre nás obzvlášť výnimočným. Vďaka grantu od SlovakAid sme totiž získali unikátnu príležitosť preskúmať oblasť Keňe a Rwandy. V spomínaných miestach naši kolegovia, Martin a Adriana boli schopní otestovať Scase a zistiť či sú jeho funkcie aplikovateľné na potreby lokálneho zdravotníckeho personálu. A práve teraz, rok po našej ceste, by sme si radi osviežili spomienky a priblížili Vám všetky zážitky a skúsenosti, ktoré sme si z nádhernej Afriky odniesli.

Medicínske prostredie, potreby zdravotníckych centier v Afrike či dokonca zdravotnícki pracovníci sa vo veľkej miere odlišujú od toho, čo poznáme, považujeme za normál a na čo sme zvyknutí v európskych krajinách. Systém a štruktúra zdravotnej starostlivosti, ako aj osvedčené postupy a zvyklosti zdravotníckeho presonálu sú na úplne inej úrovni. A práve preto bolo pre nás nereálne vytvoriť riešenie bez exaktných skúseností z prostredia, kde by bol Scase využívaný na dennej báze.

Presne pred rokom sme tak vystúpili zo svojej komfortnej zóny, zbalili sa a vycestovali do Afriky!

Systém zdravotníctva v krajine

Po pristáti v hlavnom meste Kene, Nairobi, sme cestovali mikrobusom zvaným matatu do regiónu Nakuru, konrétne do mesta Naivasha, kde sme navštívili prvú kliniku.

Vo všeobecnosti, ako bolo spomenuté vyššie, sa štruktúra zdravotníctva do istej miery líši. Väčšina zariadení, do ktorých sme mali namierené, sú centrami primárnej zdravotníckej starostlivosti s veľmi obmedzenými technickými, medicínskymi či farmaceutickými zdrojmi.

Najbežnejšími miestami na poskytovanie starostlivosti sú takzvané zdravotnícke ambulancie vyzerajúce ako malé kancelárie, ktoré možno prirovnať k priestorom, v ktorých pôsobia naši všeobecní lekári. Hlavným rozdielom je však to, že poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti je vo väčšine prípadov zdravotná sestra alebo zdravotnícky pracovník (ktorý však nie je fundovaným lekárom). Ďalej rozonávame malé kliniky (ktoré poskytujú starostlivosť s určitou špecializáciou ako napríklad gynekológia), miestne nemocnice, kde sú hospitalizovaní pacienti s vážnejšími komplikáciami a vyspelé nemocnice vo veľkých mestách.

Na našej ceste mne navšivili ambulanciu Lakeside Cottage Hospital, ktorá sa špecializuje na reprodukciu, zdravie matiek, plánované rodičovstvo, výživové poradenstvo a dokonca si vedie aj vlastné laboratórium. Práve tu sme mali výbornú diskusiu so šéfom kliniky, Dr. Kennedym, ktorý nám predstavil základnú štruktúru zdravotníctva a tiež aj systém poistenia v Keni.

Okrem toho nás Dr. Kennedy zoznámil so súčasnými postupmi v manažovaní pacientskych databáz – aj v tejto oblasti sú totiž lokálne kliniky nedostatočne vybavené. Len malé percento z nich používa počítačový systém na uchovávanie údajov o pacientoch a vo väčšine prípadov sme sa stretli s tým, že sú informácie zapisované do hrubých, papierových kníh.

Táto klinika je však jedna z najdôležitejších zariadení na okolí, čo manažment prinútilo zmodernizovať zavedený systém a na efektívnu správu pacientskych údajov začať využívať medicínsky softvér. Zavedenie nášho riešenia by im okrem iného pomohlo zlúčiť namerané hodnoty pomocou Scase s údajmi v databáze ich pacientov a personál by tak dokázal sledovať dlhodobé výsledky liečby.

Oblasť ružových plameniakov

Nasledujúci deň sme sa vydali do mesta Nakuru, kde nás prichýlila rodina slovenskej lekárky Kataríny Mulama. Okrem ukážkovej pohostinnosti nám poskytla neoceniteľné informácie o zdravotníckom systéme v Keni, úrovni byrokracie a stave jednotlivých zariadení v krajine. Jej rady, skúsenosti a pohľad nám tiež pomohli porovnať situáciu v Keni so systémom, ktorý funguje v Európe.

Oblasť mesta Nakuru sa pýši nádherným národným parkom okolo jazera Bogoria. Jazerá Bogoria, Nakuru, Elementeita, Magadi nachádzajúce sa na juh v údolí Rift a tiež jazero Logipi na severe sú domovom jednej z najväčších populácií ružových plameniakov! A my sme mali jedinečnú príležitosť ich spozorovať.

Katarína nám tiež pomohla dotiahnuť niekoľko stretnutí aj s lokálnymi autoritami, s ktorými sme tak mali možnosť rozprávať sa o nedostatku inovácií či technolológií v ich oblasti. Práve tu sú dokonca aj prístroje na meranie tlaku bezcenné, lacné teplomery majú životnosť len niekoľko mesiacov a naráža sa na takmer nemožnosť si zaobstarať glukomer či pulzný oxymeter.

Zdravotnícky personál vykonáva svoje povinnosti, okrem lokálnych kliník, aj vo vzdialenejších oblastiach, kam väčšinou dochádza pešo a svoje poznámky si zaznamenáva do notesov. Je takmer nemožné v týchto záznamoch nájsť určitého pacienta a pozrieť sa na jeho predchádzajúce výsledky. Preto bolo veľkej miere ocenené práve naše prenosné, point-of-care, multi senzorické riešenie Scase, ktoré by dokázalo pomôcť zmerať základné vitálne funkcie (krvný tlak, teplotu, glykémiu či saturáciu) a tiež uschovať databázu pacientov a tak extrémnym spôsobom zefektívniť pracovnú činnosť personálu.

Okrem ambulancií v menších mestách sa nám podarilo tiež navštíviť zariadenia v odľahlejších oblastiach, v ktorých si personál dokonca do pár minút Scase osvojil a používal ho na meranie čakajúcich pacientov.

Posledná zastávka v Nairobi

Vraciame sa do späť do Nairobi, kde sme mali v úmysle navštíviť niekoľko kliník, avšak, kvôli dokonale nevyspytateľnej doprave hlavného mesta Kene boli naše plány do značnej miery narušené. Hodina a pol, ktorú sme mali na programe a ktorá mala slúžiť práve na presun v rámci mesta nám nestačila! Koniec-koncov, sme si aspoň odniesli skúsenosť pre budúce plánovanie. 🙂

Niekoľko stretnutí sme však predsa len stihli – prvé prebehlo s oddelením pohotovosti nemocnice v meste Nairobi, dalšie slúžilo na diskusiu potencionálneho partnerstva s medzinárodnou humanitárnou organizáciou a v závere dňa sme v slume Makuru navštívili centrum proti podvýžive, ktoré je projektom Univerzity Sv. Alžbety v Bratislave. Aj napriek odlišnej povahe práce spomínaných zariadení sa zhodli na tom, že Scase by bol vhodný do rúk sestier a lekárov, ktorí vykonávajú svoju prácu v týchto oblastiach.

Ale my už mierime do ďalšej destinácie, dovidenia v Rwande!

Comments are closed.