Posledné články

Napísali o nás

Blog

Aktuality

Inovácia vyučovacieho procesu na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách

Inovácia vyučovacieho procesu na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách

Slovenská spoločnosť S-Case s.r.o. od jesene aktuálneho roku inovuje prístup k praktickému vyučovaniu študentov a študentiek stredných zdravotníckych škôl a lekárskych fakúlt na Slovensku. Pomocou riešenia Scase majú tak žiaci príležitosť zoznámiť sa s ošetrovacím postupom pacientov prostredníctvom moderných technológií.

Do telemedicíny S-Case investujú Y Soft Ventures, AI Startup Incubator, bpd partners a Vít Horký

Do telemedicíny S-Case investujú Y Soft Ventures, AI Startup Incubator, bpd partners a Vít Horký

Medicínsko-technologická spoločnosť S-Case oznamuje vstup nových investorov Y Soft Ventures, AI Startup Incubator a Víta Horkého. Transakcia, ktorá má podporiť vstup S-Case na domáci ale aj zahraničný trh a pomôcť s finálnymi modifikáciami medicínskeho riešenia Scase, ktoré sa sústreďuje na vzdialený monitoring pacientov, bola realizovaná začiatkom roku 2022.