SCASE MÁ INVESTORA!

SCASE MÁ INVESTORA!

Goldmann Systems, a.s, nezávislý poskytovateľ IT riešení, sa stal strategickým investorom Scase a táto spolupráca má slúžiť na podporu vývoja telemedicíny a vzdialenej klinickej starostlivosti!

SEPTEMBER 2020
AUGUST 2020
KOLABORÁCIA S UNDP

KOLABORÁCIA S UNDP

Ako súčasť podpory od Slovak Challenge Fund, bude Scase testovaný v Severnom Macedónsku a spolu s ďalšími vybratými projektami sa bude snažiť prispieť k lepšej budúcnosti a pomôcť dosiahnuť niektoré z cieľov udržateľného vývoja. Projekt „Pilotovanie diagnostického riešenia Scase na zlepšenie primárnej starostlivosti a vzdialeného monitorovania pacientov“, je realizovaný v rámci Rozvojového programu OSN United Nations Development Programme - UNDP a s finančnou podporou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
PRVÝ, PLNE FUNKČNÝ PROTOTYP

PRVÝ, PLNE FUNKČNÝ PROTOTYP

Po prvých troch predchádzajúcich generáciách prototypov, sa tímu Scase podarilo zostrojiť plne funkčný prototyp číslo 0.4.
MARCH 2020
FEBRUARY 2020
CESTA DO RWANDY A KENE

CESTA DO RWANDY A KENE

Martin a Adriana cestovali cez Rwandu a Keňu, kde sa stretli s mnohými lekármi, zdravotníckym personálom, riaditeľmi privátnych či verejných kliník a zástupcami jednotlivých okresov. Cieľom bolo zistiť, či je riešenie Scase vhodné do rúk personálu pracujúceho v týchto oblastiach.
GRANT OD SLOVAK AID

GRANT OD SLOVAK AID

Scase sa uchádzal o grant od SlovakAid a po dlhom procese ich prihláška bola schválená a tím tak získal možnosť príspevku na štúdiu uskutočniteľnosti od Januára nasledujúceho roku. Vďaka tomuto míľniku si tak mohol Scase tím začať baliť kufre na prvú návštevu Afriky vo Februári 2020.
DECEMBER 2019
OCTOBER 2019
PRVÉ PRE-SEED FINANCOVANIE OD BRINC POLAND

PRVÉ PRE-SEED FINANCOVANIE OD BRINC POLAND

Scase si zaistil miesto v akcelerátore Poland Prize, podporovaným spoločnosťou Brinc a získal tak investíciu a prístup k službám súvisiacimi s vývojom produktu vrátane priemyselného dizajnu, prototypov, ako aj rozsiahlych hardvérových a obchodných skúseností spoločnosti Brinc.
SCASE SA PRIDAL DO GE HEALTHCARE VENTURE LAB

SCASE SA PRIDAL DO GE HEALTHCARE VENTURE LAB

Scase bol vybratý spomedzi mnoho svetových startupov a stal sa súčasťou GE Healhtcare akcelerátora v Budapešti. Počas šiestich mesiacov pracoval Scase tím s expertmi z GE na vývoji, certifikácii a ostatných krokoch súvisiacich s finalizáciou projektu.
APRIL 2019
NOVEMBER 2018
ZAČIATOK

ZAČIATOK

Päť mladých a ambicióznych ľudí – Martin, Slavomír, František, Denis a Ján – z rozličných oblastí záujmu sa stretlo a spolu začali rozvíjať nápad Scase.