Inovácia vyučovacieho procesu na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách

Medical students holding Scase box
TLAČOVÁ SPRÁVA

Inovácia vyučovacieho procesu na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách

Bratislava, Slovensko – 28.11.2022 – Slovenská spoločnosť S-Case s.r.o. od jesene aktuálneho roku inovuje prístup k praktickému vyučovaniu študentov a študentiek stredných zdravotníckych škôl a lekárskych fakúlt na Slovensku. Pomocou riešenia Scase majú tak žiaci príležitosť zoznámiť sa s ošetrovacím postupom pacientov prostredníctvom moderných technológií.

Scase je kompaktné riešenie pre primárnu diagnostiku pacientov, ktoré v sebe kombinuje hneď niekoľko senzorov (teplomer, glukomer, tlakomer a pulzný oximeter) a zároveň namerané hodnoty a úkony ukladá a digitalizuje. Pre praktickú výučbu budúcich zdravotných sestier, opatrovateľov, záchranárov či lekárov je vhodnou pomôckou, nakoľko sa mladí zdravotníci už v ranej fáze svojho profesného života stretávajú s inovatívnou technológiou.

Measuring patient on bed with Scase

Obohatenie edukácie

„Samotné zariadenie je od založenia spoločnosti v neustálom vývoji, ktoré sa pretavuje do cyklu návrhu, prototypizácie, výroby, pilotovania, vyhodnotenia a dodatočnej implementácie. Práve tento proces spôsobuje, že sme na skladoch držali desiatky síce starších, no plne funkčných Scase riešení. Preto sme sa rozhodli tieto kusy darovať tam, kde môžu byť stále prínosné, teda do rúk študentov, ktorí sa pripravujú na zdravotnícke povolanie,“ hovorí Tatiana Šišková, PR a Projektová manažérka.

Spoločnosť ponúkla možnosť využívania modernej diagnostiky niekoľkým školám, záujem bol enormný: „Na ponuku reagovalo mnoho škôl, momentálne sme niektorým prisľúbili dodanie až v roku 2023, keďže sa nám ďalšie, staršie zariadenia vracajú zo stále prebiehajúcich projektov. Teší nás, že žiakom dokážeme zatraktívniť ich praktické vyučovanie a podieľať sa na ich príprave do povolania,“ dodáva Šišková.

Nurses looking at Scase

Výchova mladých zdravotníkov

Momentálne sú do spolupráce zapojené školy z celého Slovenska, ktoré zariadenie plne zaradili do vyučovacieho procesu. „Žiaci sa manipulácie najskôr obávali, ale po krátkej inštruktáži sa pustili do merania fyziologických funkcií inak, než boli doteraz zvyknutí. Veľkou výhodou tohto zariadenia je, že k nameraniu viacerých vitálnych hodnôt stačí jedna pomôcka. Nemusia si k pacientovi zobrať osobitne tlakomer, teplomer, glukomer či pulzný oxymeter, ale len jednu vec, ktorá nameranú hodnotu ešte aj zapíše. Tým pochopili, že Scase urýchľuje a zjednodušuje prácu zdravotníka,“ hovorí členka Rady školy SZŠ Lučenec, Mgr. Ľubomíra Martinská.

Inovatívny prístup k diagnostike pacientov si pochvaľuje aj Mgr. Mária Lacková zo SZŠ Sv. Alžbety v Košiciach: “Pomôcku Scase využívame vo výchovno-vzdelávacom procese v študijnom odbore praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra na vyučovacích hodinách ošetrovateľskej techniky (OST). Oceňujeme, že žiaci našej školy môžu prísť do kontaktu s novými technológiami a inováciami v zdravotníctve, s ktorými sa budú stretávať čoraz častejšie aj v reálnych podmienkach klinickej praxe.”

S-Case s.r.o.

Spoločnosť založená v roku 2019 vznikla ako start-up vyvíjajúci diagnostické a prenosné riešenie Scase, ktoré v sebe kombinuje nielen inteligentné senzory (IR teplomer, pulzný oxymeter, glukomer, tlakomer) ale taktiež poskytuje efektívnu správu zdravotného stavu prostredníctvom digitálnej, medicínskej platformy. Riešenie, na vývoji ktorého sa podieľajú odborníci zo sveta medicíny, zdravotníckych technológií a manažmentu, je súčasťou niekoľkých medzinárodných pilotných projektov rozvíjajúcich potrebu telemedicíny a primárnej zdravotnej starostlivosti. Viac nájdete na www.scase.io.

Kontakt pre média:

S-Case s.r.o.
Tatiana Šišková
PR manažérka

tatiana.siskova@scase.io
+421 949 411 878

Comments are closed.