Spoločnosť S-Case s.r.o. získala investíciu od českého family office bpd partners a.s.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Spoločnosť S-Case s.r.o. získala investíciu od českého family office bpd partners a.s.

Bratislava, 9. septembra 2021

Zakladatelia spoločnosti S-Case s.r.o. oznámili partnerskú spoluprácu s českým family office bpd partners. Investícia do start-up spoločnosti S-Case s.r.o sa uskutoční prostredníctvom dcérskej spoločnosti BTCZ Ventures, ktorá spravuje pre bpd partners start-upové akvizície. Investícia  má spoločnosti S-Case s.r.o., ktorá vyvíja komplexné riešenie možnej budúcnosti zdravotnej starostlivosti pomôcť predovšetkým pri získavaní ďalších partnerov. Nový start-up z oblasti telemedicíny umožní zdravotníckemu personálu priame sledovanie vývoja zdravotného stavu ich pacientov. Spoločným cieľom je uvedenie zaujímavého, inovatívneho produktu na medzinárodný trh a získanie nových partnerov v rámci ďalšieho kola financovania, ktoré prebehne koncom septembra aktuálneho roku.

„S podporou zaujímavých a perspektívnych projektov máme v rámci bpd partners veľkú skúsenosť a technologické riešenia, ktoré ponúka spoločnosť S-Case s.r.o. sú nie len perspektívne, ale v mnohých aspektoch priekopnícke,“ uvádza Pavel Brůžek, konateľ BTCZ Ventures a predseda predstavenstva bpd partners. „Cítime šancu byť pri skutočnom začiatku praktickej telemedicíny, ďalšieho kroku v poskytovaní kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Zaujalo  nás zaujímavé prepojenie vyspelej technológie v prenosnom zariadení s pokročilým software riešením, ktoré prepojí pacienta s lekárom bez nutnosti priameho kontaktu. Rovnako ako v prípade založenia našej spoločnosti My Clinic aj v tomto prípade vnímame dôležitosť skvalitňovania zdravotníckej starostlivosti. Riešenie, ktoré pripravujú kolegovia z S-Case s.r.o. by mohlo prestavovať významný krok k zabezpečeniu dostupnosti starostlivosti aj pre ľudí, ktorí z najrôznejších dôvodov nemajú jednoduchý prístup ku svojmu lekárovi, ambulancii či nemocnici. Kolegom z S-Case s.r.o. prajeme úspešný štart a veríme, že im naša investícia pomôže preraziť s takým výnimočným produktom,“ dodáva Pavel Brůžek.

Riešenie Scase je jedným z mála riešení na trhu, ktoré v sebe kombinuje meranie vitálnych funkcií pacienta prostredníctvom niekoľkých senzorov (IR teplomer, pulzný oxymeter, glukomer, tlakomer) a komunikáciu medzi lekárom a pacientom na diaľku. K tomu využíva získané informácie a údaje z pacientskych dotazníkov, ktoré spracováva vo vlastnej zdravotníckej Scase platforme. Predstavuje tak komplexné riešenie, ktoré poskytuje pacientovi komfort v rámci vzdialeného monitorovania jeho zdravotného stavu. Pokročilá telemedicína, umožňuje lekárovi na diaľku kontrolovať zdravotný stav pacienta. Vďaka technológii sa znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť a zvyšuje sa ochrana zdravia pri extrémne nákazlivých chorobách, akou je napríklad aj vírus SARS-CoV-2.

„Kooperácia s takým úspešným partnerom akým je spoločnosť bpd partners a.s. nás nesmierne teší a povzbudzuje v ďalších krokoch. Vážime si dôveru, ktorú do nás bpd partners vložilo a podporu, ktorá nám umožní dostať riešenie Scase na globálny trh medzi samotných užívateľov, vytvoriť dlhodobú spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a nemocnicami, a pričiniť sa o zlepšenie zdravotnej starostlivosti vo svete”, hovorí konateľ a CEO spoločnosti S-Case, Martin Pekarčík.

Spoločnosť získala v júli tohoto roku certifikáciu podľa ISO 13485, deklarujúcu jej postavenie výrobcu a distribútora zdravotníckych pomôcok na medzinárodnom trhu a aktuálne sa nachádza na ceste k získaniu označenia CE MARK, ktoré potvrdí jej uplatnenie na trhu medicínskych riešení.

Impulz na výrobu diagnostického riešenia prišiel po mnohých diskusiách s lekármi a zdravotníckym personálom. Okrem toho, sa podnet k výrobe samotného riešenia skladal z troch dôležitých nedostatkov, ktoré možno nájsť v zdravotnej starostlivosti v ekonomicky menej vyspelých krajinách. Konkrétne, citeľný nedostatok trénovaného zdravotníckeho personálu, kvalitných medicínskych prístrojov a v neposlednom rade, neprakticky vedený systém pacientskej databázy.

Rozrastajúci sa 17 členný tím má za sebou úspešné spolupráce s UNDP, SlovakAid či EIT Health. V rámci nich sa spoločnosti podarilo odovzdať riešenie do rúk súkromným klinikám či neziskovým organizáciám, ktoré prostredníctvom Scase, dokázali zrýchliť a zefektívniť diagnostiku pacientov, detekovať syndróm bieleho plášťa, akútnu hypertenziu a mnoho ďalších. Okrem zahraničných spoluprác sa Scase uchytil aj na domácom trhu, kde je využívaný napríklad v slovenskej nemocnici na Kysuciach pri monitorovaní pacientov hospitalizovaných na COVID-19 a tiež internom oddelení. Projekt sa v minulosti tiež zúčastnil niekoľkých regionálnych aj lokálnych súťaží. Za zmienku stojí Vodafone – Nápad Roku 2020, kde Scase získal ocenenie Technologický projekt roku, účasť v GE Healthcare akcelerátore, či ocenenie v rámci Healthcare Lab organizovaného spoločnosťou Roche a Civitta.

Riešenie Scase sa momentálne nachádza vo fáze pilotných testov a je po ňom veľký dopyt. Spoločnosti sa za uplynulý rok podarilo uzavrieť spolupráce v hodnote viac ako 300 000 EUR. Uplatnenie Scase pritom možno aktuálne vidieť v niekoľkých rovinách. Najbežnejším prípadom je vzdialený monitoring pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, diabetes mellitus I. a II., COVID-19 či post COVID-19 syndrómom alebo pacientov po jednodňových operáciách. Scase sa osvedčil ako praktický pomocník, digitálna a prenosná databáza a diagnostika v krajinách ako Albánsko či Severné Macedónsko. Práve vďaka riešeniu mobilné ambulantné jednotky nemusia prenášať samostatné referenčné prístroje, zaznamenávať zdravotnícke údaje na papier a dokážu poskytnúť efektívnu diagnostiku väčšiemu počtu obyvateľov, ku ktorým by sa inak nedostali práve kvôli vzdialenosti od ošetrujúceho lekára.

S-Case s.r.o.

Spoločnosť založená v roku 2019 Martinom Pekarčíkom, vznikla ako start-up vyvíjajúci diagnostické a prenosné riešenie, ktoré v sebe kombinuje nielen inteligentné senzory (IR teplomer, pulzný oxymeter, glukomer, tlakomer) ale taktiež poskytuje efektívnu správu zdravotného stavu prostredníctvom digitálnej, medicínskej platformy. Riešenie, na vývoji ktorého sa podieľajú odborníci zo sveta medicíny, zdravotníckych technológií a manažmentu, je súčasťou niekoľkých medzinárodných pilotných projektov rozvíjajúcich potrebu telemedicíny a primárnej zdravotnej starostlivosti. Viac nájdete na www.scase.io.

bpd partners a BTCZ Ventures

bpd partners a.s. je family office spravujúci investície Vasila Bobelu, Jana Dobrovského a Petra Pudila do oblasti obnoviteľných zdrojov energie, realitného developmentu, chemického priemyslu, zdravotnej starostlivosti a niekoľkých startupových projektov zameraných do oblasti biotechnológií, medicíny, potravinárstva a ďalších špičkových technológií.  BTCZ Ventures s.r.o. je spoločnosť založená skupinou bpd partners a spoločnosťou B3 Holding rodiny Brůžkovcov s cieľom spoločne investovať do zaujímavých start-up projektov v oblasti biotech a medtech. Viac nájdete na www.bpdpartners.cz.

Kontakt pre média:

S-Case s.r.o.
Tatiana Šišková
PR manažérka

tatiana.siskova@scase.io
+421 949 411 878

Kontakt pre investorov:

S-Case s.r.o.
Slavomír Hruška
Investičný manažér

slavomir@scase.io 
+421 903 573 411

Comments are closed.