Prenosná diagnostika

dostupná pre každého

Prenosná diagnostika

dostupná

pre každého

render-prototyp-5_3.225

Prenosné point-of-care

Medicínske zariadenie

Scase je prenosné, point-of-care, medicínske zariadenie, ktoré v sebe kombinuje smart senzory s digitálnou pacientskou databázou a inteligentným dotazníkom. Zároveň tiež umožňuje odosielanie a zobrazovanie pacientskych dát do mobilnej alebo počítačovej telemedicínskej Scase platformy, do ktorej má prístup nie len zdravotnícky personál ale aj pacient či jeho príbuzní.

Aktuálne problémy počas priebehu pandémie COVID-19:

  • Doktori sa obávajú vyšetrovať pacientov kvôli možnosti prenosu infekcie
  • Pacienti majú naopak strach z návštevy ambulancie lekára z dôvodu zvýšenej pravdepodobnosti prenosu infekcie od ostatných pacientov či samotného lekára
  • Nedostatok inteligentných, medicínskych zariadení pre kvalitný výkon vzdialeného telemonitoringu pacientov s chronickými ochoreniami
platformcopy (1)

Softvérová platforma

Pre vzdialený

telemonitoring

Softvérová platforma Scase nie je len o vizualizácií údajov či samotnom monitorovaní, jej výnimočnosť možno hľadať v interakcii so zabudovanými komunikačnými nástrojmi, správe personalizovaných meraní a mnohých ďalších funkciách. Náš softvér je okrem toho schopný zautomatizovať až 95% poznámok či administratívnych požiadaviek od ambulatných pacientov, čím umožňuje zdravotníckemu personálu venovať väčší podiel ich času práve hospitalizovaným pacientom.

Vybrané

Referencie